Keo nóng chảy dạng hạt (keo Hotmelt glue)

Keo nhiệt (hotmelt) dạng hat (EVA - Polyolefin , metallocene ) Sản phẩm dùng cho các hệ thông máy phun keo tự động hoặc bán tự động giúp cho doanh nghiệp thực hiện nhanh công việc và năng suất cao.Keo hotmelt được sử dụng trong một loạt các ứng dụng như đóng, dán gáy sách ,vào bìa , đóng gói, bao bì , dán chỉ nhựa …..